Ons LRK nummer: 150717003
Alle teamleden, groepshulpen, voorleesjuffen, andere vrijwilligers en eventuele stagiaires hebben de wettelijk verplichte "Verklaring Omtrent het Gedrag" (VOG) overlegd. Daarnaast is iedereen die betrokken is bij de peuterspeelzaal ingeschreven bij het Personenregister Kinderopvang, wat inhoudt dat iedereen continue gescreend wordt op het plegen van strafbare feiten.